เงาชีวิต https://iamfine.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=06-12-2016&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=06-12-2016&group=7&gblog=1 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณมีวิธีฝึกสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=06-12-2016&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=06-12-2016&group=7&gblog=1 Tue, 06 Dec 2016 10:50:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=05-12-2016&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=05-12-2016&group=6&gblog=1 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA["อย่าคิดแทนคนอื่น"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=05-12-2016&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=05-12-2016&group=6&gblog=1 Mon, 05 Dec 2016 9:21:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=06-06-2014&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=06-06-2014&group=5&gblog=1 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือเล่มเดิม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=06-06-2014&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=06-06-2014&group=5&gblog=1 Fri, 06 Jun 2014 15:44:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=22-10-2013&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=22-10-2013&group=4&gblog=1 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็มันเหงาอะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=22-10-2013&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=22-10-2013&group=4&gblog=1 Tue, 22 Oct 2013 8:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=21-10-2013&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=21-10-2013&group=3&gblog=1 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[จะฝัง หรือจะขุด ก็เลือกเอา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=21-10-2013&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=21-10-2013&group=3&gblog=1 Mon, 21 Oct 2013 12:42:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=23-12-2013&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=23-12-2013&group=2&gblog=5 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาที่หายไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=23-12-2013&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=23-12-2013&group=2&gblog=5 Mon, 23 Dec 2013 16:51:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=22-12-2013&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=22-12-2013&group=2&gblog=4 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าจะต้องเสียใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=22-12-2013&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=22-12-2013&group=2&gblog=4 Sun, 22 Dec 2013 7:59:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=25-09-2013&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=25-09-2013&group=2&gblog=3 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[หมาขี้ คนบ่น ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=25-09-2013&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=25-09-2013&group=2&gblog=3 Wed, 25 Sep 2013 12:31:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=08-03-2013&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=08-03-2013&group=2&gblog=2 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[ลุกแล้วเดินต่อ ซะดีดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=08-03-2013&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=08-03-2013&group=2&gblog=2 Fri, 08 Mar 2013 16:14:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=07-03-2013&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=07-03-2013&group=2&gblog=1 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจำ]]> >>ทั้งท่อง-ทั้งเขียน-ทั....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=07-03-2013&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=07-03-2013&group=2&gblog=1 Thu, 07 Mar 2013 12:45:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=22-09-2015&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=22-09-2015&group=1&gblog=7 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงหรือ ที่พูดตรงๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=22-09-2015&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=22-09-2015&group=1&gblog=7 Tue, 22 Sep 2015 10:33:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=17-05-2015&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=17-05-2015&group=1&gblog=6 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณชะตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=17-05-2015&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=17-05-2015&group=1&gblog=6 Sun, 17 May 2015 12:33:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=09-07-2014&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=09-07-2014&group=1&gblog=5 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเพื่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=09-07-2014&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=09-07-2014&group=1&gblog=5 Wed, 09 Jul 2014 12:34:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=06-06-2014&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=06-06-2014&group=1&gblog=4 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[ระยะทาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=06-06-2014&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=06-06-2014&group=1&gblog=4 Fri, 06 Jun 2014 9:25:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=01-08-2013&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=01-08-2013&group=1&gblog=3 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[เบื่อ-หา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=01-08-2013&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=01-08-2013&group=1&gblog=3 Thu, 01 Aug 2013 12:36:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=07-02-2013&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=07-02-2013&group=1&gblog=2 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[ตกรถ ชีวิตตกร่อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=07-02-2013&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=07-02-2013&group=1&gblog=2 Thu, 07 Feb 2013 12:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=14-11-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=14-11-2012&group=1&gblog=1 https://iamfine.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอโอกาส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=14-11-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamfine&month=14-11-2012&group=1&gblog=1 Wed, 14 Nov 2012 11:49:47 +0700